Aşırı Korumacı Ebeveynler Çocuklarını Nasıl Etkiliyor?

0
132

Aşırı korumacılık, çocukları zarar görme, incinme ve acı çekme, mutsuzluk, kötü deneyimler, reddedilme, başarısızlık ve hayal kırıklıklarından korumaya yöneliktir. Aşırı korumacı ebeveynliğin en büyük dezavantajı hazırlıksız çocuklardır. Bu kategorideki ebeveynler çocukları söz konusu olunca  her şeyden korkarlar ve kötü bir şeyler olmasını beklerler. Onları bazı küçük sorunlardan çok çabuk kurtardığımızda ve çocuklarımızı yardım ile fazla zorladığımızda, sorunları yönetme ve kendi başlarına çözme ihtiyaçlarını ortadan kaldırırız. Bu onların yetişkin olmalarını engeller.

Aşırı korumacı ebeveynlerin davranış biçimleri şunları içerir:

  • Herhangi bir sıkıntı yaratmayan basit bir düşüşten sonra çocuğu rahatlatır.
  • Çocuğun kirlenmesine veya yaratıcı olmasını engelleyen katı kurallar koyar.
  • Küçük hatalara uymayan cezalar. Küçük hatalar için disiplin uygulamaya çalışmak aşırı derecede zordur.
  • Okuldaki başarısızlığa aşırı vurgu.
  • Büyük ödül ve ceza sistemine güvenme.
  • Ebeveynler asla “kötü” değildirler ve çocuklarını çok severler. Sadece çocuklarının yıkıcı ya da kontrol edilemez hale gelmesinden korkuyorlardır.

Bu davranış biçimlerinin olumsuz yan etkileri şunlardır:

  • Aşırı korumacılık çoğu zaman çocuğu yalan söylemeye iter. Beklentiler ne kadar yüksek olursa, çocuk beladan kaçınmak için o derece yalan sö
  • Ebeveyn birçok şeyden korktuğunda, çocuk da korkacaktır. Normal risk alma cesaretini yitirirler ve çok daha yüksek bir bedelle risk alan gençler olarak büyürler.
  • Çocuklar, davranışları için bir ödül/ceza sistemi deneyimliyorlarsa, çıkarcı ve kontrolcü yetişkinler olarak büyüyebilirler.
  • En önemlisi ebeveynler çocuklarıyla ileri yaşlarında iletişim kuramayabilir. Daha fazla yalan söylemeye yol açan iletişim değil, uyum talepleridir.

Herbirimizin normal ebeveynlik olarak gördüğü şey, büyük ölçüde kişisel deneyimlerimizden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, çocukken deneyimlediğimiz ebeveynlik yöntemlerini öğreniyoruz.nEbeveynlik yaklaşımımızın ebeveynlerimiz tarafından kullanılanlardan etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir. Mükemmel ebeveynlik diye bir şey olmadığı tartışılabilir olsa da araştırmalar bazı uygulamaların ve tarzlarının çocuğun yaşamını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Aşırı korumacılık hem otoriterizm hem de izin verilebilirlikle ilişkili olabilir.

İzin verici ebeveynlik tanımı, çocuklarının ihtiyaçlarına cevap veren ancak performanslarından beklentileri düşük olan bir ebeveyndir.Araştırmacılar, ebeveynlerin katılımını ve izlemesini büyük oranda çocuğun eğitimi üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip olarak görmelerine rağmen, aşırı koruyucu ebeveynlerle ilgili sorun, çocukları her zaman etraflarında tutma, algılanan herhangi bir zorluğa karşı korumaya hazır olma eğilimidir.Sonuç olarak, bu tür ebeveynler, çocukları adına düşünür, konuşur ve davranırlar.

Eğer ebeveynler çocuklarını zorluklar, başarısızlık, riskler veya olumsuz duygular yaşamaktan korurlarsa, çocuklarının daha yüksek başarı seviyelerine ulaşma olasılığı daha da düşük olacaktır. Aşırı koruyucu ebeveynlerin çocukları hedefleri veya görevleri yerine getirmeyi öğrenemeyeceklerdir.  Bu nitelikler ilk önce evde öğrenilen davranışlardır. Bu nedenle çocuklarını zorluklardan koruyan ve onların hedeflerini kendileri tamamlama alışkanlıklarını geliştiren ebeveynler, çocuklarının yaşam şanslarını tehlikeye atmaktadır. Çocuklarını görevlerinden sorumlu olma stresinden koruyan aşırı koruyucu ebeveynler çocukların yaşamları boyunca stres yaşama olasılığını artırır.

Aşırı koruyucu ebeveynlerin çocukları zorbalık riski altındadır.

Aşırı koruyucu ebeveynlerin çocuklarının, zorbalığa maruz kalma riskleri daha fazladır. Ebeveynler, çocuklarını çatışmalardan veya olumsuz durumlardan korumak isterken, çocukların bu gibi durumlarla başa çıkacak yöntemleri geliştirmek için herhangibir müdahale olmadan yaşıtlarıyla çatışma yaşamalarına izin verilmelidir. Bunlardan biri iddialı olmaktır. Bu olmadan çocuk, şiddet içeren ve incitici davranışlarla başa çıkmak için kendisini ifade edemeyecektir. Aynı şekilde, başkalarından etkilenerek zorbalaşma riskleri daha yüksektir. aşırı koruyucu ebeveynlik, çocukların olumsuz duygusal davranışlar geliştirmelerine yol açabilir.  Aşırı tepki göstermek, yalnızca sinirlenmekle kalmayıp aynı zamanda aşırı korumacı olmayı da içerir. öyle ki çocuğun bağımsız olarak başa çıkabileceği durumlara müdahale eder.

Bu anlamda aşırı korumacı davranışlar sergilemek, çocuğunuzun kişisel, bilişsel gelişimini etkileyebilmektedir.

Helikopter Ebeveyn Ne Demektir başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum Yaz

Lütfen yorum yazınız!
Adınızı buraya yazınız