2018 Yılının Popüler Bebek İsimleri ve Anlamları

0
1502

Açangül: Açılan gül çiçeği.
Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.
Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması.
Adal: Ün kazan.
Aden (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.
Afet: Ortalığı birbirine katan.
Ahsen: Çok güzel, olağanüstü güzel.
Ahu: Çok güzel, ince, zarif kadın.
Ahueda: Nazlı güzel.
Ahuela: Çok güzel gözlü.
Ahugül: Çok güzel.
Ahugüzar: Becerikli güzel.
Ahunaz: Nazlı güzel, nazenin.
Ahunisa: Çok güzel kadın.
Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.
Ahuse: Coşkulu güzellik.

Ahuşen: Güzel ve neşeli.
Ajda: Çok genç.
Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı
Akasya: Güzel kokulu bir süs bitkisi.
Akel: Eli uğurlu.
Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı.
Aksev: Aydınlığı seven, ışık saçan.
Aksu: Anadolu’da birçok akarsuyun adı.
Aktan: Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan.
Ala: Ela karışık renkli, alaca.
Alagül: Çok renkli gül.
Alçiçek: Kırmızı çiçek.
Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş.
Aleda: Nazlı, kaprisli.
Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime.
Aleyna: Bizim üzerimizde olan.
Algin: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.
Algül: Kırmızı gül. Gül kırmızısı.
Alim: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni.
Alin (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.
Alkım (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı
Alkız: Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız.
Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.
Alpike: Kahraman kraliçe.
Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.
Aral (Erkek) Türkçe: Takım ada.
Arden (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.
Arel (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.
Asel (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan bir, bal ırmağı.
Asya: Dünyanın en büyük kıtası.
Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki.
Ayliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı.
Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.
Ayşıl: Ay ışığı.
Aytun (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.
Ayza (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız.

Bade: Aşk, kutsal sevgi.
Baha: Kıymet, değer, para.
Bahar Yazla kış arasında olan mevsim.
Balca: Bal gibi, bala benzer.
Baler (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse.
Balın: Yar, sevgili.
Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.
Banu: Hanımefendi.
Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.
Baray: Sonsuzluk.
Barbaros: Kızıl sakal.
Barın: Güç Kuvvet.
Barış: Sulh.
Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi.
Barkın (Erkek) Türkçe: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan.
Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.
Barlas: Kahraman.
Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan.
Bartu: En eski Türk hanlarından biri.
Başak: Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı.
Başer: Başta gelen.
Batı: Güneşin battığı yön.
Batıhan: Batı’nın hükümdarı, hanı.
Batıray: Ay gibi yiğit.
Batuğ: Üstün olan, yiğit. Az.
Batuhan: Yiğit hükümdar.
Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.
Bediz: Resim, tasvir, süs, bezek.
Begüm: Timuroğullarından gelen prenses.
Belda (Kız) Osmanlıca: Asıl kan, soylu kan.
Belgi: İşaret.
Belgin: Kesin ve eksiksiz belirlenen.
Beliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz
Beliz: İşaret, iz.
Benan: Parmak uçları.
Bengi: Ölümsüz, sonsuz.
Bengisu: Ölümsüzlük suyu.
Beniz: Yüz.
Berfin (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.
Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi.
Berin: En yüksek, en ulu.
Berna: Bağlı, bağlanmış.
Berrak: Duru.
Berran: Keskin, kesici
Beyza: Çok beyaz, lekesiz.
Bigem (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.
Bihter: Daha iyi, en iyi.
Bilge: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi.
Bilhan: Çok bilgili.
Billur: Pek duru, pürüzsüz.
Bilun (Kız) Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay.
Bingül: BİN+GÜL=Gülü bol; Gül bahçesi.
Binnaz: BİN+NAZ= Çok nazlı.
Binnur: BİN+NUR=Çok ışıklı, ışığı gür.
Biricik (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz.
Birsen: Yalnız sen.
Buğlem (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek.
Buğra: Dişi deve
Buğu (Kız) Türkçe: Su buharı.
Buket: Çiçek demeti.
Burcu: Güzel koku, ıtır.
Burçak : Bir bitki.
Burçin: Dişi geyik.
Buse: Öpücük.
Büküm: Bükme eylemi.
Büşra: Müjde, sevinçli haber.

Çağıl (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesi.
Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, canlı, su gibi akan, dinamik, enerjik, etkin.
Çise (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.
Çisil (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.
Dalya (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği.
Damla: Çok küçük miktarda su. Çok az
Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki.
Delfin (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus)
Demet: Çiçek bağlamı, deste
Demi: Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy.
Deniz: Yeryüzünün çoğunu örten engin su.
Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren.
Derin: Sığ olmayan.
Derya: Büyük deniz anlamında.
Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan.
Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri.
Deste: Bağlam, demet.
Destegül: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.
Devin: Hareket, kımıldanış.
Dilay (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan.
Diyar (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket.
Dora (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu.
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen.

Elis (Kız) Arapça: Güzel kokulu bir çiçek.
Eliz (Kız) Türkçe: El izi.
Elvin (Kız) Arapça: Cennet çiçeği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim.
Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.
Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çiçeği ve bu çiçeğe özgü pembe renk.
Gazel (Kız&Erkek) Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
Gulin (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen.
Gupse (Kız&Erkek) Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.
Gurur (Kız&Erkek) Türkçe: Özsaygı, iç değer.
Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.
Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi.
Güz (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar.
Han (Ekek) Türkçe: Hükümdar.
Hare (Kız) Farsça: Sert taş, kaya.
Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey.
Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık.
Helin: Yuva.
Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu.

Iraz (Kız) Türkçe: Uzak, ırak.
Işık (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,
İlkim (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad.
İzem (Kız&Erkek) Arapça: Büyüklük, ululuk.
Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli.
Kayla (Kız) Yunanca: Kötülükten uzak, masum.
Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki
Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.
Lavin (Kız) İsveççe: Çığ, heyelan.
Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan.
Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi.
Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyve.
Loya (Kız) Lazca: Tatlı.
Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer.
Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor: Parıldayan Işık.
Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı.
Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri.

Narin (Kız) Farsça: İnce, zarif yapılı, nazik.
Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı.
Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha önce iz bırakmış.
Övünç (Kız&Erkek) Türkçe: Övünme sebebi.
Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan.
Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya’da yükseltisi 7000 metreyi geçen yüksek dağlık külle.
Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad. Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.
Perçem (Kız) Farsça: Kâkül, yele.
Peri (Kız) Farsça: İyiliksever güzel kadın.
Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, çok parlak, çok temiz, saf.
Pinhan (Kız) Farsça: Gizli.
Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu.
Rengin (Kız) Farsça: Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.
Renk (Kız) Farsça: Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

Sare (Kız) Osmanlıca: Saf, temiz, kalabalık, topluluk.
Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık.
Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı.
Şiir (Kız) Farsça: Bir edebi söz sanatı, özlü ve uyaklı anlatım biçimi.
Tanem (Kız) Türkçe: Benim.
Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su.
Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye.
Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupa’dan Doğu Asya’ya kesintisiz uzanan orman.
Umay (Kız) Türkçe: Devlet kuşu.
Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih.
Vera (Kız) Arapça: Halk, mahluk, alem, kainat.
Yağız: Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları ve Oğuz beylerinden biri.
Yalı: Alev, ateş uzantısı
Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı,
Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim.

Yorum Yaz

Lütfen yorum yazınız!
Adınızı buraya yazınız